Rozhodně NEJSME POLITICI, ale OBČANÉ Heřmanova Městce.
Lidé co tu žijí, a kterým život v Heřmanově Městci není lhostejný.
Neměníme směr - chceme pokračovat dál - KOMUNÁLNÍ VOLBY 2018

spendlikZastupitelstvo mladých Heřmanův Městec

25.04.2015 v 09:56, Mgr. Klára Čížková

Spolek ŽIVÉ MĚSTO je garantem projektu „ZASTUPITELSTVO MLADÝCH V HEŘMANOVĚ MĚSTCI“. Cílem tohoto projektu je podpořit mladé lidi k aktivnějšímu zapojení do občanské společnosti, vytvářet dostatečný prostor pro spoluúčast dětí a mladých lidí, umožňovat jim, aby se seznámili s chodem města, zapojili se do dění, aby se učili a naučili chápat souvislosti mezi svými právy a povinnostmi – mezi svobodným jednáním a společenskou odpovědností.


Účastnit se veřejného života, nebýt lhostejní ke svému okolí a společnosti, jejíž součástí jsme od narození až do smrti, podílet se a moci ovlivňovat prostředí, ve kterém žijeme, by mělo být v zájmu a hledáčku každého z nás.

Participace dětí a mládeže je o to významnější, protože to, jak je vychováme, co je v životě naučíme a jaký prostor k vyjádření jejich názorů jim dáme, se projeví nejen v jejich životě, ale ovlivní to životy naše i celé společnosti.

Věříme, že měnit svět kolem nás k lepšímu má smysl. Proto hledáme vnímavé, nápadité, akční holky a kluky ve věku 12-18 let z Heřmanova Městce, Konopáče, Chotěnic, Radlína a blízkého okolí, kteří chtějí něco ve své obci nebo ve svém okolí zlepšit či změnit, chtějí sami pomoci a myslí si, že vědí, jak na to….“

Všem mladým lidem v Heřmanově Městci a blízkého okolí nabízíme jedinečnou příležitost podílet se na spoluvytváření naší společné budoucnosti.

A co naši mládež čeká?

● Pravidelná i mimořádná setkávání mladých lidí – neformální i formální diskuzní fóra, besedy, ankety i se zajímavými hosty, soutěže a jiné, v neposlední řadě to bude i zábava…

● Zvolit si z vlastních řad radu, starostu, místostarostu, případně tiskového mluvčího či výbory

● Seznámit se s chodem města a aktivně se zapojit do dění města

● Komunikovat a spolupracovat s městskými organizacemi, s vedením města, s občany

● Inspirovat, diskutovat, navrhovat a následně realizovat jejich vlastní a jimi vybrané dílčí projekty např. z oblasti trávení volného času, kultury, sportu, životního prostředí, školství, dopravy či diskutovat na nejrůznější více či méně palčivá témata … bude to jen jejich rukou!

● Formální zapojení se do struktury mládežnických parlamentů/zastupitelstev (více na http://www.npdm.eu). Spolupráce a zapojení se do vybraných plošných projektů, výměna zkušeností s mladými lidmi z ostatních mládežnických zastupitelstev, parlamentů, spolupráce i na mezistátní úrovni.

● Informovat a prezentovat svou činnost

● Zdokonalovat své schopností formou workshopů („Jak na pohovor“, „Jak vyjednávat“, „Jak se prezentovat“ či jiná témata dle zájmu)

Je Ti 12 – 18 let a chceš se zapojit, ovlivnit věci kolem Tebe, užitečně trávit volný čas, být součástí týmu?

Můžeš to zkusit i Ty. Protože – kdo jiný? Přijď na naši schůzku nebo nás kdykoliv kontaktuj na mailu info@zastupitelstvo-mladych-hm.cz.

Sledujte aktuální informace na fcb ZASTUPITELSTVO MLADÝCH HEŘMANŮV MĚSTEC nebo na www.zastupitelstvo-mladych-hm.cz.

Těšíme se na Vaši spolupráci na dalších zajímavých projektech a akcích spolku ŽIVÉ MĚSTO HM.

 

» návrat zpět