Rozhodně NEJSME POLITICI, ale OBČANÉ Heřmanova Městce.
Lidé co tu žijí, a kterým život v Heřmanově Městci není lhostejný.
Neměníme směr - chceme pokračovat dál - KOMUNÁLNÍ VOLBY 2018

spendlikBeseda: Život ve městě - představujeme se vám

26.07.2014 v 05:50, Josef Kozel

Ve středu 11. června jsme v nově zrekonstruovaných prostorách heřmanoměstecké hasičské zbrojnice uspořádali první veřejné setkání - besedu na téma Život ve městě. Návštěva naší akce a zájem o ní nás překvapil. Jdeme dobrou cestou, začínáme město probouzet.


Cíl = představit se a ukázat naše základní myšlenky

Cílem našeho setkání s veřejností bylo představit náš spolek, jeho dosavadní členy a ukázat rámcově myšlenky, které nás vedou ke snaze měnit město. Potěšila nás nejen účast, ale i skladba našich hostů. Od "kokurenčních" zastupitelů, přes dvacetileté mládí až po důchodce nás utvrdilo v tom, že máme potenciál vyvolat v lidech zájem. Na setkání nechyběli ani pravidelní kritici činnosti vedení města z řad veřejnosti a tak i závěrečná beseda přinesla zajímavé postřehy a zpětnou vazbu pro nás.

Rozhodně nám pak ukázala, že takovýto formát setkávání má význam a že další a to již na konkrétní témata je třeba pořádat. 

Naše současné vidění města

V první řadě je třeba připomenout, že současný stav města nevidíme černě. Město nekrachuje. Žádný divoký západ či scény z Bronxu se zde v nijak "velké míře" nevyskytují.

Přesto bychom našli řadu opatření, které by městu prospěly a které v současném stavu nevidíme.

Obecně městu chybí plán – strategie - systém ve všem co se ho dotýká. V investicích, obecném financování, organizaci činnosti a propagace. Problémy se záplatují a to je málo. 

Městu chybí otevřenost. Daleko vyšší informovanost o výběrových řízeních, městský úřad dosud nevyužívá elektronické aukce v pravém slova smyslu, malá je informovanost veřejnosti o činnosti samosprávy a o budoucích rozhodnutích. 

Dlouholeté soužití ODS-KDU zakonzervovalo město do stále stejného a nijak se nerozvíjejícho stavu. To co v jiných městech a vesničkách obdivujeme, to u nás nepřichází ani náznakem. Heřmanův Městec je město jako každé jiné – proč když to jde jinde, by to nemělo jít i u nás ?

Máme jasně pojmenované cíle

Všudypřítomná velká politika nás všechny trochu uspala obklopila hesly, která většině lidí v jejich vnímání skutečnosti přestala nabízet obsah. Jsme si vědomi, že i my se v tomto opakujeme. Přesto však věříme, že máme všechny schopnosti na to, abychom hesla naplnili prací a proměnili je ve skutečnost. Chceme:


Naše první beseda byla i prvním krokem k realizaci těchto cílů. Dala nám nezbytnou zpětnou vazbu. Už nyní pracujeme na dalších sektáních, která chceme takto veřejně absolvovat. Již v srpnu - konkrétně 19. srpna 2014 od 19:00 v prostorách městského Multifunkčního centra - proběhne setkání č. 2. A téma, které jsme zvolili, bude velmi lákavé: HOSPODAŘENÍ MĚSTA.

Všichni jste srdečně zváni. Přijďte a probouzejte město s námi.

» návrat zpět